Saglam Cam

Is yaltm

 

 Eviniz az güne alyor , kuzeyde , yüksek yerlerde veya  Erzurum gibi souk bölgelerde ise

 ki tip s yaltm camndan birini seçeceksiniz .Baka alternatif yoktur.

1.            4 mm d.c / 16 argon / 4mm s kontrol cam

 

Bu klasik s yaltm camdr ve serin / souk yerlerde kullanlr. Kn evdeki scak hava

 

camdan dar soua doru kaçar.Is kontrol camnda ise camn  özel low-e kaplamas

 

sayesinde bu kaçak engellenir. Böylece ev hemen soumaz ve yakt masraflarndan tasarruf

 

edersiniz.  Bu cam 24mm kalnlndadr . Eski doramalardaki camlar çkartlarak ve dorama

 

üzerindeki  çtalar deitirilerek (daha dar olan taklarak ) 14mm /16 mm araboluklu s

 

yaltm cam  argonlu  olarak taklabilir. Dorama deimeden yapld için fiyat çok uygun

 

olacaktr.Eski cam ile yeni cam karlatrrsak

 

4/ 16 / 4 klasik scam s yaltm : 2,7

 

4/ 16 argon / 4 s kontrol cam s yaltm : 1.1  ( 2kattan fazla s yaltlr.)

 

2.         4mm s kontrol cam / 16 argon / 4 mmd.c / 16 mm argon / 4mm s kontrol  cam

 

Bu 3’lü scamn idealidir.Ancak cam kalnl 45-46 mm lere geldii için bunu içine alacak

 

doramalar çok fazla yoktur.(Bu yüzden araboluklar 12 mm ‘e hatta 10 mm’e düürülür.)

 

Bu süper s yaltm camdr ve Erzurum gibi çok souk yerlerde kullanlmas arttr.Evdeki s

 

kn pencereden kaçamaz artk.Kaln bir duvar kadar s yaltm vardr.Çekinmeden pencere

 

cam büyütülebilir  ve kar manzaras seyredilebilir.

 

Piyasada 34mm e kadar cam kalnln içine alacak  doramalar çok satld için doramaclar

 

genelde  4  / 10argon  / 4 / 10 argon / 4  olarak 3 lü camn önerirler.

 

Performansa gelince :

 

4 .k /16argon /4 /16 argon / 4 .k : 0.6 gibi mükemmel bir deerdir.

 

4 .k / 10 argon / 4 / 10 argon / 4 .k : 0.8 gibi çok iyi bir deer dir. (Argon bastrnz.)

 

·         ÖNEML : Yeni dorama alacaklar muhakkak s  yaltm 1.4 ve altnda olan doramalar

 

seçsinler. Yoksa s doramann içinden  de geçer…Ortalama yaltm deeri yükselir.

 

·         ÖNEML : Montaj sonras   doramann kanat (hareketli  ksm)  kenarlarn

 

özellikle geceleri dinleyin. Ses  veya hava geliyorsa derhal ayarlar yeniden yaptrn.Olmuyorsa

 

kilit attrn.

   

 
< nceki   Sonraki >
 
 

Saglam Cam Saglam Cam

Copyright © 2011  Bakırköy Bilişim Web Tasarım Hizmetleri