Saglam Cam

Is ve gne yaltm
    

 

Eviniz çok güne alyor , güneyde , deniz kenarnda  veya Antalya gibi scak

bölgelerde ise. ki tip s ve güne kontrol cam vardr.

·         4 mm d.c / 16 argon / 4mm s ve güne kontrol  cam

 

Bu klasik s ve güne kontrol camdr ve lk / scak  yerlerde kullanlr.

 

Yazn günein camdan içeri girerken ssda beraber girer.Ancak bu

 

güne kontrol camnn  özel low-e kaplamas sayesinde a geç denirken

 

sya geri dön denilir. Kn ise  evdeki s dar kaçamaz .Yani iki

 

mevsimlik görev yapar . Böylece yaz ve k sürekli  tasarruf edersiniz.

 

Bu cam 24mm kalnlndadr .Eski doramalardaki camlar çkartlarak ve

 

dorama üzerindeki çtalar deitirilerek (daha dar olan taklarak ) 14-16

 

mm araboluklu s ve güne kontrol  cam argon dolu olarak taklmaldr.

 

Burada dorama deimeden cam deiimi  yapld için fiyat çok

 

uygundur.

 

4 / 16 / 4 klasik scam s yaltm : 2,7

 

4 / 16 argon / 4 .g.k.c. s yaltm : 1.1 ( 2kattan fazla )

 

·         4mm .k.c.  / 16 argon / 4 mmd.c / 16 mm argon / 4mm .g.k.c.

 

Bu 3’lü scamn idealidir.Ancak cam kalnl 45-46 mm lere geldii için

 

bunu içine alacak doramalar çok fazla yoktur.Bu süper s ve güne

 

kontrol  camdr ve Antalya gibi çok scak  yerlerde kullanlmas arttr.

 

Günein  ss artk içeriye daha az girecektir.Çekinmeden pencere cam

 

büyütülebilir  ve deniz seyredilebilir.Panjurlarla ,kaln perdelerle

 

uramaya gerek kalmaz.

 

Piyasada 34mm e kadar cam kalnln içine alacak  doramalar çok

 

satld için doramaclar genelde  4 / 10argon  / 4 / 10 argon / 4  olarak

 

3 lü cam verebiliriz derler .

 

Performansa gelince  :

 

4 .k /16argon /4 /16 argon / 4 .g.k : 0.6 gibi mükemmel bir deerdir.

 

4 .k / 10 argon / 4 / 10 argon / 4 .g.k : 0.8  çok  iyi bir deerdir.

 

·         ÖNEML : Yeni dorama alacaklar mümkünse s  yaltm 1.4 ve altnda

 

olan doramalar seçsinler.Yoksa  s doramann içinden  eçer…Ortalama

 

deer yükselir .

 

·         ÖNEML : Montaj sonras doramann kanat(hareketli )  kenarlarn

 

özellikle geceleri dinleyin. Ses  veya hava geliyorsa derhal ayarlar

 

yeniden yaptrn.

   

 

 
< nceki   Sonraki >
 
 

Saglam Cam Saglam Cam

Copyright © 2011  Bakırköy Bilişim Web Tasarım Hizmetleri