Saglam Cam

Faydal Bilgiler

CAMIN YAPISI VE BOZULMASI

Cam  : Soda (sodyum) ,kireç(kalsiyum) , silis(kum) ve dier ilavelerin yüksek scaklkta   bir araya getirilmesi ile oluur.

Cama neler etki yapar ?

Cam kimyasal açdan birçok maddelere kar dayankldr.,etkilenmez.Su ise yanlzca uzun zaman sürelerinde cam etkiler.

Balca bozucu etkenler:

 • Andrc malzemeler

 • Hidrofluorik Asit ve baz alkaliler çözeltiler

 • Kaynak  kvlcmlar

 • Yüzey ve kenar zedelenmeleri

 

D cam nasl bozulur?

 • Su cama dediinde camdaki  sodyum atomlar sudaki hidrojen atomlar ile yer deitirir.

 • Camdaki kalsiyum atomlar havadaki karbondioksit ile tepkimeye girer ve cam üzerinde çökme (atk) oluur. Bu bölgeye alkaliler saldrr ve kusur oluur.

 • Alkali malzemeleri su tar.  Bu su d cama temas ettiinde ve d cam hemen temizlenmediinde bozulma balar.

 • naat esnasndaki sva ,alç,çimento,boya üzerinden cama akan su  , çevredeki fabrikalarn havaya brakt  asitlerin yamurla cama vurmas cam özellikle alt tarafta bozar.(Su ve beraberindeki pislikler camdan aa akarken alt tarafta birikir )

 • Bozulma yava yava balar  en ileri safhas d camda leke ve beneklerin olumasdr

 

Bozulma d camn dndam yoksa içindemi nasl anlalr.?

 • D camn  lekeleri temizlenip elle dokunulduunda iç cama göre pürüzlü olduu hissedilecektir.Bu pürüzler d camn bozulduunu gösterir.

 • D camn lekeli alt ksmnn altndaki çta çkarldnda  arkasndaki camn  temiz olduu  görülecektir. Buda ilk takldnda camn bozuk olmadn gösterir.

            Çünkü cam içten bozulmaya baladnda bir kenardan hava veya genelde alttan su  alr bunun sonucu olarakta o kenardan bozulma balar ve içeri ilerler. Yani kenarlar(çta alt)  bozulmam ise o cam dtan bozulmutur.

 • Iscam pencereden çkartlr ikiye ayrlr ve d camn içi ve d kontrol edilir .

 

 

EVLERDE YOUMA (TERLEME )

 

Oda scakl : 20 ° C

Iscam araboluu : 12 mm

Oda içi bal nem : % 50 iken youmann balad d scaklklar aada verilmitir.

 

( W / m² K )

Bal Nem ( % )

k

50normal

60 normal

70nemli

80slak

> 90slak

Tek Cam

 

5,74

5

10

14

18

20

Iscam

 

2,7

- 12,5

 - 4

2,5

10

17

Iscam - low-e

1,3

- 30

- 16

- 8

4

13

Iscam low-e + Argon

1,1

-50

-30

-15

0

9

 

 

 

 

 

16 Araboluk için yukardaki deerler verilmitir.

 Soluduumuz havada bir miktar su buhar(nem) her zaman vardr.Bu miktar hava ss ile deiir

Bal nem : 20°C de en fazla 17,3 (gr / m³) su buhar olabilir.( %100 bal nem) Nem artar veya scaklk düerse

su buhar bulduu en souk yüzeye terler.Bal nem % 100 e ulamasada souk yüzeyde terleme  oluabilir.

ISICAM 'da terleme ( EN 1279 )

1- Genellikle camn oda  iç yüzeyinde

2 - Azda olsa camn sokaa bakan yüzeyinde.( Camn kalitesi ile ilgisi yok.Atmosfer olaydr.)

3 -ki cam arasndaki buulanma camn hatal üretim veya montaj sonucu oluur.

Nem Kaynaklar

NEM KAYNAKLARI

** Banyo ,mutfak,kuruyan çamarlar,çiçekler,akvaryumlar,bacasz likit sobalar….v.b.

** PVC doramalar oda içindeki ortam ile dndaki ortam arasndaki sirkilasyonu keser.

** Hava geçirmeyen boyalar oda içi artan nemin dar çkmasn engeller terlemeyi hzlandrr.

** Yeni binalarda binann kuruma süresince ortama fazla su buhar salnr ve bina içi nem artar.

** nsan nefesi geceleri nem yapar ,sabah yatak odasnda youma olabilir.

** Perde stor v.b akm önleyiciler youmay hzlandrr.

ALINACAK ÖNLEMLER

1- ISICAM - low-e  veya  ISICAM - KONFOR kullanmak.

2- Ev havalandrlmal,aspiratörle baca ile havalandrlma salanmal.

3- Gaz sobas,katalitik stclar ar su buhar oluturur.Kat kaloriferi,kombi tercih edilmeli.

veya sk sk havalandrma yaplmal.

4-Çok iyi yaltml PVC dorama sistemlerinde ankastre havalandrma menfezleri olmal veya

pencere açlmal.

5- Çiçek,akvaryum varsa havalandrma yaplmal.

6 - Çamar kurutulan odada nem % 90 üzerine çkacandan youma engellenemez.

7 - Kalorifer petekleri cam altnda ve üzeri açk olmal. (Buradan çkan s cam str ve youmay engeller.)

 

                                                   CAM STOKLAMA VE SEVKYATI

 

·         stifleme: Dorudan beton yada toprak zemin üzerinde ,slak ve rutubetli yerlerde yaplmamaldr.

·         Iscamlar uzun kenar üzerine dike yakn ( 10° aç gibi) yerletirilmelidir.Alt kenarlar birbirine yapmaldr ,aralar açk olursa camlar yükten krlr.

·         Her bir ünite arasna ayrc(mesela mantar ) konulmal yoksa gazete konulmal yani camlar temas etmemelidir.Ksa bir camn üst veya yan kenarlarlar üzerine konduu cam kesebilir.Yük bindikçe bu risk fazlalar.

·         lk konan duvara deen scam üst kenarna bez,karton v.b.konmal direk duvara dedirmemelidir ve yük tabana binmemelidir.(Basnç deiikliine bal imeler ve fiziksel krlmalar oluabilir.)

·         Küçük boyutlu scamlar büyük boyutlu scamlarn önüne gelmeli ,göbekten bask olmamaldr.

Iscamlar direk güne altnda stoklanmamaldr.Isnan her cam ime ile dierini sktrp krlmalara sebep olabilir.Renkli ve reflektif camlarn arasnda hava yetersiz olduunda sl krlmalar olabilir

 

 

ISI VE SES YALITIMI SALANABLMES ÇN PENCERELERDE ALINMASI

                                           GEREKEN ÖNLEMLER

 

 

 1. Pencere kasasn  duvar içine sabitlemek için belli aralarla takoz kullan.

 2. Pencere kasas duvar aras max. 2 cm boluk olmal ve bu boluk cam yünü veya köpük ile doldurularak üzeri yaltc malzemelerle izole edilmelidir.

 3. Kasa kanat aras szdrmazlk için uygun malzeme kullanlmal (elastik,yumuak,deitirilebilir yapkan bant v.b.)

 4. Balkon kap eikleri szdrmaz olmal.

 5. Pencerelerde panjur kutusu, havalandrma öesi olumamal.

 6. Iscamm yerletii yuvada scam titreim yapmasn ses olmasn diye yuva tamamen macunla doldurulmal.

 7. Çok gürültülü yerlerde pencereler küçük seçilmeli

 8. Cam yüzeyine dik gelen ses 32 dB , 15 ° eimli gelen ses 24dB olarak geçer.

 9. Geni araboluklu ve farkl kalnlktaki scamn takld doramaya en az 10cm uzakta tek caml 2. bir dorama konmas sesi keser.

 

TEMPERL CAMLAR

 

Flat cam imalatnda erimi slica bazl karm kontrollü olarak yavaça soutulur.Soutma tavlamadan hemen sonra yaplr.

Isl ilemli camlarda (heat treated glass ) tavl cam yumuama noktasna yakn stlr ve aniden soutulur.Bu proses stresi düürür , ilave dayanm salar , s ve darbeye direnç salar.

Isl ilemli camlar tam temperli veya s dayanml olarak snflandrlrlar. Yüzey basnc > 10000 psi kenar basnc > 9700 psi dir.

ISIL LEM PRENSB

Cam yüzeyi veya kenarlar tansiyona maruz kalrsa krlr. Yüzey veya kenarlarda görülen küçük çatlaklar yaylarak büyür. Isl ilemler(stp soutma ) ile yüzey ve kenarlara özel kondisyon verilir.Bu ilemlerde merkez kalnl dier yüzeylere göre scak kalr. Soutulurken merkezden kenar ve dier yüzeylere basnç uygulanr. te rüzgar,s ve darbeler önce bu basnc yenmelidirler.

En önemli ilem 650 ° C daki camn hzla soutulmasdr. 250°C iken kondisyon kararl hale gelir.

DAYANIM (Strength )

Rüzgar basnc altnda temperli cam tavl cam gibi normal cama göre 4 kat fazla kuvvetlidir.

Is farkllklarnda ( 120 ° C ye kadar. ) cam dayanr.

                                        Tavl cam     Temperli cam

Krlma dayanm       6000 psi        24000 psi

Darbe    dayanm         30 ft /s           60 ft / s

 

KULLANIM YERLER

Konut(kap,du,asansör),araç,endüstri(buzdolab,mobilya,frn,raflar,yangn yerleri),kenar lambalar v.b.

LAMNE CAMLAR

ki pencere camnn dayankl bir koruyucu tabaka olan PVB (polyvinylbutyral) ile s ve basnç altnda birletirilmesi ile oluur. Tavl ve temperli ( s dayanml  camlar lamine edilebilir.Lamine cam dayankl,yüksek performansl ve çok fonksiyonlu özel bir camdr.

ÖZELLKLER

1-     Güvenlik : Dayankllk ve direnç mükemmel güvenlik salar.Dik ve eimli uygulamalarda darbe etkisine dayanr.ayet cam krlrsa parçalar PVB’ye yapr saçlmaz ve personel yaralanmalarn önler.

2-     Koruma: Çok katl konfigürasyonlarla mermi,ar malzeme ve küçük patlamalara dayanr.Ayn noktadan çok darbe alrsa cam krlr.

3-     Ses kontrolü : Nemli yrtlma testi yüksek performans çok etkili ses kontrol özellii verir.(Havaalan,müze,ses sütüdyolar,okullar…)

4-     Evlerde : Solar enerji iletimini azaltr ve soutma yükünü azaltr.

5-     UV koruma : UV yi filtre eder  ve mobilya ve eyalar UV etkisinden korur.

6-     Kasrga,deprem ve bombalama : Bu etkiler karsnda camn dorama içinde kalmas birçok yaralanmay önler.

 

Krlma indexi : 1,478

Kopma dayanm : 3,220 psi

Kopma uzamas : 205 %

 

 
< nceki   Sonraki >
 
 

Saglam Cam Saglam Cam

Copyright © 2011  Bakırköy Bilişim Web Tasarım Hizmetleri